Uitkomst enquête Miniature American Shepherd

30 aug 2019

Met de enquete over de eventuele toevoeging van de Miniature American Shepherd aan de Australian Shepherd Club Nederland is gevolg gegeven aan het besluit van de AV in 2018 om de meningen te peilen onder leden en niet-leden van de ASCN.De respons was met 354 respondenten goed te noemen. Zo’n 40% van hen was lid van de ASCN. De uitslag van de enquête is duidelijk, zowel de meerderheid van de leden als de niet-leden gaven aan een voorstander te zijn van het onderbrengen van de belangenbehartiging van de MAS door de ASCN.

Tijdens de ALV op 25 oktober zal het bestuur van de ASCN ook een voorstel doen om over te gaan tot belangenbehartiging van de MAS door de ASCN en mogen de leden hun stem uitbrengen.

[wonderplugin_pdf src=”https://ascn.nl/wp-content/uploads/onderzoeksresultaten-mas-ascn-26-juli-2019-publicatie.pdf” width=”100%” height=”880px”]