Online digitaal inventariseren fokdieren

17 feb 2021

Net als in 2020 lijkt het voor 2021 onmogelijk om met de huidige Covid-19 maatregelen inventarisatiedagen te organiseren.
Heel spijtig omdat veel fokkers hier een soort reünie van maken door alle pups uit een bij hen geboren nest weer samen te zien.
Helaas is het gewoonweg niet mogelijk om dit soort dagen op een voor iedereen veilige manier aan te kunnen bieden.

Iets waar we echter tegenaan lopen door het niet kunnen organiseren van inventarisatiedagen is dat de Australian Shepherds die ingezet gaan worden voor de fok, ook niet geïnventariseerd kunnen worden. Dit is echter wel een vereiste voor een fokker om met een Australian Shepherd via het door de leden vastgestelde verenigingsfokreglement te kunnen fokken en hun nest op de website van de ASCN vermeld te zien.

Hiervoor heeft het bestuur het digitale inventariseren ontwikkeld.

Heb je een Aussie die in het kalenderjaar 2021 de leeftijd 24 maanden bereikt (heeft) en ingezet zal gaan worden als fokdier? Meld je dan per email aan bij: [email protected]

Ook voor vragen over de digitale inventarisatie kun je bij dit e-mailadres terecht.

Je ontvangt dan een inschrijfformulier en duidelijke instructie met o.a. tutorials en filmpjes om je te laten zien hoe de digitale inventarisatie zou moeten gaan plaatsvinden.

Zorg er wel voor dat je ruim de tijd neemt voor het verzorgen van alle materialen die we nodig hebben om je Aussie digitaal te kunnen inventariseren en de tijd die het in beslag neemt om 1 van onze medewerkers die inventarisatie te laten doen.