Wereldwijd onderzoek naar de levensverwachting van Australian Shepherds

22 aug 2017

Deelnemen aan dit onderzoek kan tot 1 oktober 2017

Het Australian Shepherd Health & Genetics Institute is bezig met een wereldwijd onderzoek naar de levensverwachting en levensduur van Australian Shepherds met stamboom.
De AHGHI heeft wereldwijd alle rasverenigingen die de belangen van dit ras behartigen gevraagd om hun hulp bij het invullen van deze enquête.
De ASCN juicht dit onderzoek toe omdat tot op heden weinig informatie voor handen is met betrekking tot de levensverwachting en levensduur bij Aussies.

Waarom is dit onderzoek ook belangrijk voor de ASCN?

Hoe meer enquête formulieren er in gevuld worden wereldwijd, hoe meer bekend zal worden over de problematiek binnen ons ras. Natuurlijk zijn we op de hoogte van een aantal gezondheidsproblemen, maar door dit onderzoek wordt er meer inzicht verkregen of bepaalde problemen de levensverwachting van een Aussie in hogere mate beïnvloeden doordat ze vanwege dit probleem zijn ingeslapen. Uit het onderzoek kan natuurlijk ook blijken dat we een gezond ras hebben, dat zou mooi zijn!
Omdat er in Nederland gefokt wordt met honden geïmporteerd uit diverse landen geeft dit onderzoek ook een goed beeld van de levensverwachting van de Aussies in ons land. Kortom dit onderzoek geeft ons een goed beeld van de populatie Australian Shepherds.

We willen onze leden dan ook vragen een paar minuten tijd te maken om deze enquête in te vullen. Pak voor het invullen van de enquête vooral de stamboom van je hond erbij.

Vertaling

Hieronder de vertaling van de inleiding van de enquête van de ASHGI en van de vragen in de enquête, voor degene die misschien geen Engels kunnen lezen. Mocht je hulp nodig hebben bij het invullen van de enquête neem dan vooral contact met ons op via [email protected]

De Australian Shepherd Levensverwachting Enquête
Dank u voor uw interesse in onze enquête. Met uw hulp hopen we om meer te leren over de gemiddelde levensduur van onze Australian Shepherds, alsook hun meest voorkomende oorzaken van overlijden. Wij zijn van plan om deze gegevens van lange levensduur te vergelijken met de gegevens uit voorafgaande studies en enquêtes, om te kunnen bepalen of er belangrijke trends zijn.
Dit onderzoek staat open voor alle overleden raszuivere Australian Shepherds, die tenminste zes maanden oud zijn geworden en gestorven zijn op of na 1 januari 2000.

CONFIDENTIALITEITSVERKLARING: De bij dit onderzoek ingediende informatie is vertrouwelijk, met één uitzondering:
De datum van het overlijden van de hond zal worden opgenomen in de ASHGI stamboom database, welke een publieke hulpbron is. Oorzaak van de dood en alle andere gegevens zullen vertrouwelijk blijven. De ASHGI zal geen rapporten met specifieke informatie over een individuele hond uitgeven; de gepubliceerde enquêterapportages zullen statistisch en op basis van de samengevatte gegevens zijn.  Echter, door deelname aan deze enquête stemt u in met het delen van deze gegevens aan legitieme onderzoekers, die een verzoek kunnen indienen voor de levensverwachting gegevens of een kopie van onze stamboom database kunnen opvragen.

Vraag 1 Uw naam
Vraag 2 Uw e-mailadres
Vraag 3 Stamboomnaam van uw hond (bij ongeregistreerde honden, de roepnaam)
Vraag 4 Registratienummer van de hond (indien meerdere, graag alle vermelden in de daarvoor bestemde vakjes
Vraag 5 Vader van de hond (indien bekend)
Vraag 6 Moeder van de hond (indien bekend)
Vraag 7 Geboortedatum van de hond
Vraag 8 Overlijdensdatum van de hond
Vraag 9 Waar heeft de hond het merendeel van zijn/haar leven gewoond? (Stad/provincie)
Vraag 10 Land
Vraag 11 Is de hond geëuthanaseerd?
Vraag 12 De oorzaak van de natuurlijke dood of de reden voor euthanasie. Selecteer slechts één antwoord.
Kanker – Lymfklierkanker
Kanker – Bloedvatkanker
Kanker – Anders
Epilepsie
Andere ziekte
Gedood door een andere hond of honden
Gedood door een paard of een ander boerderij dier
Gedood door een ander dier
Aangereden door een voertuig (auto, vrachtwagen, motor, trein, etc.)
Ongeluk
Ouderdom (12 jaar of ouder)
Anders
Omschrijf de andere kanker, andere ziekte, gedood door een dier, ongeluk of andere doodsoorzaak
Vraag 13 Dank u voor het indienen van de informatie over uw hond. Als wij vragen hebben, kunnen wij dan contact met u opnemen?