Formulieren

 

Fok aanvraag­formulier

Details Reu

DNA Uitslagen

Gezondheid

Lidmaatschaps­formulier

Inschrijving Lidmaatschap

Laat ons weten hoe we je kunnen bereiken

Hoe wil je worden inschreven

Nieuwe leden betalen éénmalig entreegeld à €7,50 en de contributie voor een heel jaar. Aanmelding na 1 juli betaal je een half jaar contributie. Het lidmaatschap gaat pas officieel in nadat het bestuur hierover een besluit heeft genomen. Daarna volgt er een publicatie in de Aussiepost. Je ontvangt een welkomstbrief met verder informatie.

Toestemming

Machtigings­formulier

Doorlopende machtiging SEPA

Naam: Australian Shepherd Club Nederland
KvK-nummer: 40483398
Adres: Aaltenseweg 11
Postcode en Woonplaats: 7065 CA Sinderen
Land: Nederland
IBAN: NL43 INGB 0007 533 818
BIC: INGBNL2A
Incassant ID: nl89zzz40483398 0000
Kenmerk machtiging: Jaar Contributie ASCN
Reden betaling: Contributie Lidmaatschap ASCN
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Australian Shepherd Club Nederland om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Australian Shepherd Club Nederland. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Plaats en datum: Handtekening:
formulier afdrukken
Aanmelden ZooEasy lees­account

Aanmelding ZooEasy Leesaccount

Laat ons weten hoe we je kunnen bereiken

Toestemming

Meldingsformulier Epilepsie

Melding Epilepsie

Laat ons weten hoe we je kunnen bereiken

Gegevens Hond

Patiëntenkaart is op te vragen bij de dierenarts.

Gegevens Ouderdieren

Vader

Moeder

 

Extra Informatie Hond

Instemming