Reuenlijst

27 apr 2018

Tijdens het fokkersoverleg op 27 januari 2018 hebben de leden van de ASCN het bestuur gevraagd om een reuenlijst toe te voegen aan haar website o.a. ten behoeve van beginnende fokkers om de keuze van een geschikte dekreu te vereenvoudigen. Binnen het bestuur is er gekeken naar de mogelijkheden voor een dergelijke lijst en is de webmaster gevraagd hiervoor een layout te ontwikkelen. Het bestuur van de ASCN biedt reueneigenaren, zowel leden als niet leden, de mogelijkheid hun reu kosteloos te plaatsen op de dekreuen lijst op de ASCN website. De reu moet echter wel aan een aantal door het bestuur van de ASCN gestelde voorwaarden voldoen:

  • De reu en eigenaar zijn woonachtig in Nederland
  • De reu beschikt over uitslagen van de verplichte gezondheidsonderzoeken zoals gesteld in het verenigingsfokreglement van de ASCN
  • De reu beschikt gedurende de plaatsing op deze lijst over een geldig ECVO onderzoek en wordt t.a.v. dit oog-onderzoek o.b.v. het VFR van de ASCN niet van de fokkerij uitgesloten
  • De reu is goed gekeurd op een inventarisatiedag van de ASCN en heeft een positieve beoordeling op zowel het exterieur als het gedrag gekregen
Nadat alle verplichte stukken per mail zijn aangeleverd bij [email protected] wordt het verzoek tot plaatsing op de reuenlijst beoordeeld. De aan te leveren verplichte stukken zijn:

  • Kopie uitslagen inventarisatiedag (gedrag en exterieur)
  • Kopie stamboom
  • Kopie HD uitslag
  • Kopie ED uitslag
  • Kopie laatste ECVO onderzoek
  • Kopie MDR1 uitslag, ouders of grootouders

Wanneer je overige gezondheidsuitslagen hebt die je bij de presentatie van je reu op de reuenlijst geplaatst wilt hebben, dienen ook daarvan kopieën van de uitslagen gemaild te worden.

Alleen liggende foto’s (landscape) worden geplaatst op de reuenlijst!

Onze Dekreuenlijst is te vinden onder Fokken in het menu.