Reglementen

Huishoudelijk Reglement
Privacyverklaring
Pup­info­reglement
Statuten
Verenigings­fok­reglement

Formulieren

Fok aanvraag­formulier

Gegevens Eigenaar


Lidmaatschaps­formulier

Je gegevens


bankrekeningnummer waarmee betaald wordt
Bent u in het bezit van een Australian Shepherd?

Inschrijving


Nieuwe leden betalen éénmalig entreegeld à €7,50 en de contributie voor een heel jaar. Aanmelding na 1 juli betaal je een half jaar contributie. Het lidmaatschap gaat pas officieel in nadat het bestuur hierover een besluit heeft genomen. Daarna volgt er een publicatie in de Aussiepost. Je ontvangt een welkomstbrief met verder informatie.
Machtigings­formulier

Doorlopende machtiging SEPA

Naam:Australian Shepherd Club Nederland
KvK-nummer:40483398
Adres:Nijverheidsweg 9
Postcode en Woonplaats:4529 PP Eede
Land:Nederland
IBAN:NL43 INGB 0007 533 818
BIC:INGBNL2A
Incassant ID:nl89zzz40483398 0000
Kenmerk machtiging:Jaar Contributie ASCN
Reden betaling:Contributie Lidmaatschap ASCN
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Australian Shepherd Club Nederland om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Australian Shepherd Club Nederland. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Plaats en datum:Handtekening:
formulier afdrukken
Aanmelden ZooEasy lees­account

Je gegevens


Aanmelden Reu

Gegevens Eigenaar


Inschrijven Inventarisatie­dagen

Je gegevens


bankrekeningnummer waarmee betaald wordt

Gegevens hond


moet een PDF bestand zijn

Inschrijving


Inschrijven Puzzeltocht

Je gegevensInschrijving