Australian Shepherd Club Nederland

De Rasvereniging voor de Australian Shepherd Club in Nederland

Algemene ledenvergadering 19 mei 2017

Zoals gecommuniceerd in het clubblad organiseert het bestuur van de Australian Shepherd Club Nederland een Algemene Ledenvergadering op vrijdag 19 mei 2017.

 

Deze ALV zal plaats vinden te Grand Café en Partycentrum De Haen, De Brink 10a, 3871 AM Hoevelaken (033-2530377).

 

De stukken voor de ALV vind je hier:

170307 Wijzigingen VFR voor de ALV van 19 mei 2017

170318 Agenda ALV 19 mei 2017

Bijlage 1 notulen 2e ALV 2016

Bijlage 2 jaarverslag secretariaat 2016

Bijlage 3 Financieel jaarverslag 2016

Bijlage 4 Resultatenrekening 2016 ALV ASCN2016

Bijlage 5 Balans 2016 ALV ASCN2017

Bijlage 6 Begroting 2017 ALV ASCN2017

Calendar