Australian Shepherd Club Nederland

De Rasvereniging voor de Australian Shepherd Club in Nederland

Terugkoppeling uit ALV Raad van Beheer 3 december 2016

Op zaterdag 3 december 2016 vond de 42e Algemene Vergadering van de Raad van Beheer plaats. Hieronder een terugkoppeling:

Agendapunt over gecoupeerde honden teruggetrokken

logo rvb vierkantVoor de ASCN was onder andere het voorstel voor het verbod rondom het gebruik van in het buitenland gecoupeerde honden van belang, omdat de aussie onder andere in het land van oorsprong, America, nog gecoupeerd (mogen) worden. Wij hebben u hierover in het verleden reeds geinformeerd. Naast de ASCN hebben meerdere rasverenigingen bezwaar gemaakt tegen de procedurele gang van zaken rondom dit punt en hebben een dertigtal verenigingen ook een motie daarover ingediend. Voor aanvang van de ALV werd door het bestuur van de Raad van Beheer medegedeeld dat het agendapunt door het bestuur was terug genomen. 

BESLUITEN 42E ALGEMENE VERGADERING 3 DECEMBER 2016

De voorzitter van de RvB, Gerard Jipping opende de vergadering en maakte bekend dat hij is teruggetreden als voorzitter van de Raad van Beheer. De nieuwe voorzitter van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is de heer Mr. Jack Alberts. Tevens heeft het bestuur een nieuwe vicevoorzitter aangewezen, namelijk Albert Hensema die tevens penningmeester van de vereniging is.

Tijdens de vergadering is er een beknopte terugkoppeling gegeven van de eerste positieve resultaten van het klant tevredenheid onderzoek 2016 dat werd gehouden onder fokkers. Ruim 1.800 fokkers hebben het onderzoek ingevuld. Een mooi resultaat. De presentatie is voor verenigingen terug te vinden onder de verenigingen pagina op ‘mijn account’, knop KTO. Een uitgebreidere analyse wordt voor 31 december 2016 teruggekoppeld aan de fokkers en de verengingen.

Hieronder treft u de besluitenlijst aan van de 42e Algemene Vergadering:

  • Notulen 41e Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 11 juni 2016 – goedgekeurd (met inachtneming van wijzigingen)
  • Goedkeuring begroting 2017– goedgekeurd
  • Voorstel aanpassing diverse art. KR inzake couperen – ingetrokken
  • Voorstel aanpassing art. IV.2 KR (toevoegen kwalificatie keuren) – goedgekeurd
  • Voorstel aanpassing art. IV.125 KR (doorschuiven prijzen KCM) – goedgekeurd
  • Amendement m.b.t. voorstel aanpassing KR overname Winner door Raad van Beheer– verworpen
  • Voorstel tot aanpassing diverse art. KR (overname Winner door Raad van Beheer) – goedgekeurd
  • Initiatiefvoorstel Airedale Terrier Club Nederland (organisatie KCM tijdens WDS2018) - verworpen

Calendar