Kampioenschaps­clubmatch 2018

7 mei 2018

Tijdens het fokkersoverleg op 27 januari j.l. is een groepje leden op gestaan om zich te oriënteren de Kampioenschapsclubmatch (KCM) te organiseren in 2018.
Na rijp beraad door deze clubmatch commissie zijn zij tot de conclusie gekomen dat het organiseren van de KCM in 2018 in korte tijd té veel werk met zich mee brengt.

Het bestuur heeft daarom besloten dat er in 2018 helaas geen KCM zal plaats vinden.

De clubmatch commissie is nu aan het kijken naar de mogelijkheden om de KCM in 2019 voor de ASCN te organiseren. We houden jullie middels de website en Facebook pagina op de hoogte.