Inventarisatiedagen

Een belangrijk onderdeel van het fokbeleid van de ASCN zijn de inventarisatiedagen. We organiseren zo’n 3 inventarisatiedagen per jaar. Tijdens deze dagen krijgen de deelnemende honden een gedragstest en een inventarisatiekeuring. Daarmee krijgt de vereniging een goed beeld van de bouw en het gedrag van de in Nederland gefokte honden en de uit het buitenland geïmporteerde honden.

Voor wie?

Alle honden van Nederlandse eigenaren die een nestje willen fokken binnen het fokreglement van de ASCN moeten tijdens één van deze inventarisatiedagen gekeurd worden om te controleren of zij geen fok uitsluitende fouten hebben.

Daarnaast nodigt de ASCN fokkers en de door hen gefokte nesten binnen het fokreglement uit op de inventarisatiedagen. Op deze manier probeert de ASCN zoveel mogelijk gegevens over het exterieur en gedrag te verzamelen van de in Nederland geboren en/of woonachtige Australian Shepherds. Dit is in het belang van de fokkerij in zijn algemeenheid en om aan een goede toekomst voor het ras te kunnen werken. 

Voor de fokker is dit tevens een mooie gelegenheid om te kijken wat er uit een bepaalde combinatie geboren is. Tijdens de inventarisatiedag zal iedere hond afzonderlijk eerst een gedragstestje ondergaan, daarna wordt het exterieur bekeken en beschreven. Om zo veel mogelijk honden te kunnen bekijken en inventariseren, stellen wij het zeer op prijs als zo veel mogelijk honden meedoen!

Het is vaak een heel gezellige en ontspannen dag, een soort van reünie, met de nestgenoten en (één van) de ouderdieren. Een weerzien tussen broertjes en zusjes.

Tijdens een inventarisatiedag kan een hond nog slagen, nog zakken! En na afloop van de dag gaat u met 2 keurverslagen naar huis met nog altijd de mooiste en liefste Aussie!