Enquête Miniature American Shepherd

1 jul 2019

Sinds enige tijd is de Miniature American Shepherd (MAS) in Nederland Nationaal erkend. Hierdoor kan in Nederland worden deelgenomen aan evenementen (sportwedstrijden en tentoonstellingen) in de georganiseerde kynologie en kunnen pups in een Voorlopig Register van het NHSB worden geregistreerd. Daarnaast heeft de AKC de FCI inmiddels om erkenning van het ras verzocht.

In Nederland worden de belangen van het ras nog niet door een vereniging behartigd. Omdat dit ras in de Verenigde Staten is ontwikkeld uit met name de Australian Shepherd en derhalve veel overeenkomsten, een gezamenlijke achtergrond (en mogelijk dezelfde gezondheidsproblematiek) heeft, is reeds enkele malen binnen de vereniging aan de orde geweest of Australian Shepherd Club Nederland (ASCN) de behartiging van de belangen van de MAS op zich zou kunnen nemen. De Raad van Beheer heeft de ASCN ook op deze mogelijkheid gewezen. Om dit te bewerkstelligen moeten de Statuten en reglementen van de vereniging worden aangepast en moet er een Verenigingsfokreglement voor de MAS komen dat aan de Raad van Beheer moet worden voorgelegd. 

Omdat er met betrekking tot het idee, om de MAS toe te voegen aan de ASCN, binnen de vereniging voor- en tegenstanders zijn, is tijdens de 2e ALV in 2018 besloten om middels een enquête te inventariseren hoe de leden van de ASCN maar ook niet-leden, die bijvoorbeeld wel een MAS bezitten, hierover denken. We nodigen je dan ook van harte uit om deel te nemen aan de online enquête!

Jouw deelname is vrijwillig. Je naam wordt gevraagd zodat we na kunnen gaan of je lid bent van de vereniging. Alle persoonsgegevens zullen een maand na de verwerking van de gegevens worden verwijderd. 

De enquete staat slechts korte tijd online en wel van 1 juli tot en met 14 juli 2019. Er worden je een aantal vragen gesteld over het al dan niet toevoegen van de Mas aan de ASCN en er word je gevraagd of de vereniging in de toekomst eventueel een beroep op je zou mogen doen als vrijwilliger.

Het spreekt voor zich dat het bestuur op een hoge respons hoopt. De resultaten van deze enquête zullen via de website van de ASCN met je worden gedeeld en naar aanleiding hiervan zal het bestuur de eventuele toetreding van de MAS tot de ASCN agenderen tijdens de tweede ALV in oktober.