Australian Shepherd Club Nederland ASCN

De Rasvereniging voor de Australian Shepherd in Nederland

lidmaatschapsformulier

Beste mijnheer/mevrouw,

Hartelijk bedankt dat u lid wilt worden van de Australian Shepherd Club Nederland!

Door uw aanmelding en lidmaadschap kunnen wij ons prachtige ras blijven vertegenwoordigen binnen en buiten de officiele kynologie, bijdragen aan gezondheidsonderzoek en kunnen wij leuke en interessante activiteiten blijven organiseren!

voorpagina-clubblad2Ook ontvangt u 4 maal per jaar ons prachtige clubblad

De contributie wordt conform de statuten en het huishoudelijk reglement jaarlijks door de Algemene ledenvergadering vastgesteld:

Voor 2013 gelden de volgende contributietarieven:

  • Hoofdlidmaatschap  € 33,50,
  • medelid € 18,50,
  • jeugdleden € 18,50,
  • leden woonachtig in buitenland € 38,50,
  • eenmalig entreegeld € 7,50

N.B. Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 juli betalen de helft van het lidmaatschap van het lopende jaar en het volledige bedrag voor het komende jaar. Het lidmaatschap gaat pas officieel in nadat het bestuur hierover een besluit heeft genomen. Men ontvangt hiervan geen apart bericht

Met ingang van 1 januari 2008 zijn nieuwe leden verplicht om de betaling voor het lidmaatschap per machtiging te voldoen. Door dit machtigingsformulier voor een automatische incasso in te vullen bespaart u de vereniging een hoop geld en bezorgt u de penningmeester een stuk minder werk. 

Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
* Vereiste informatie.
Voornaam vul hier uw roepnaam in
tussenvoegsel vul hier uw tussenvoegsel in (voornaam-tussenvoegsel-achternaam)
Achternaam * vul hier uw achternaam in
Adres * Vul hier uw adres in, inclusief huisnummer
Postcode *
plaats *
land vul hier uw land in
telefoonnummer
email adres * vul hier uw email adres in (verplicht)
lidmaatschap * vul hier het type lidmaatschap in. Per adres dient er 1 hoofdlid te zijn. gezinsleden en jeugdleden ontvangen geen apart clubblad. Dit wordt geadresseerd aan het hoofdlid
naam hoofdlid Alleen indien u een gezinslid of jeugdlid wordt, vul hier de naam van het hoofdlid in. Deze dient op hetzelfde adres te zijn ingeschreven as u
geboortedatum
Kosten lidmaatschap * kies hier het lidmaatschap

Naast het hierboven gekozen lidmaatschap wordt er een eenmalig inschrijfgeld gevraagd van €7,50. Dit bedrag wordt dus opgeteld bij hetgeen hierboven vermeld is.

bankrekeningnummer vul hier uw bankrekening nummer in. wij kunnen daardoor eenvoudiger uw betaling terugvinden.

Australian-Shepherd-Club-Machtiging-Lidmaatschap-SEPA

Wij zijn een organisatie met alleen vrijwilligers. Het is voor ons veel eenvoudiger indien U ons machtigd de jaarlijkse contributie af te schrijven.

Wij hebben hiervoor uw machtiging nodig! wij vragen u dan ook vriendelijk het hieronder weergegeven machtigingsformulier te downloaden en dit bij te voegen bij uw inschrijving of het te mailen/sturen naar: penningmeester@ascn.nl of ledenadministratie p/a ZestiendeWijk 7, 7701 PR Dedemsvaart, 0523-638133

 

hartelijk bedankt!

machtigingsformulier mocht u het machtigingsformulier reeds hebben ingevuld en gescand, voeg het hier dan toe, dit scheelt ons veel werk!
extra info
heeft u australian shepherds? heeft u aussies?
Namen Australian shepherds vul hier de namen van uw australian shepherds in
l