Australian Shepherd Club Nederland

De Rasvereniging voor de Australian Shepherd Club in Nederland

Fokreglement

Het Rasspecifiek Fokreglement voor het ras Australian Shepherd is een belangrijk middel van de vereniging om de belangen van het ras Australian Shepherd te behartigen. Dit is één van de hoofddoelen van onze rasvereniging. Ons rasspecifieke fokreglement wordt goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de ASCN. Voorafgaand hieraan vindt altijd overleg met de fokkers plaats.

Pupinformatie

Nesten die voldoen aan het fokreglement komen in aanmerking voor pupinformatie en worden gepubliceerd op onze website

  • pupinformatie ASCN

Het huidige fokreglement en pupinformatie reglement kunt u hieronder downloaden: