Australian Shepherd Club Nederland

De Rasvereniging voor de Australian Shepherd Club in Nederland

De Vereniging

Over de ASCN

logo-ascn-transparandDe Australian Shepherd Club Nederland” is opgericht op 3 oktober 1996. Ze is statutair gevestigd te Eede.Begin 2012 bedraagt het aantal leden ongeveer 350. Het aantal Australian Shepherds in Nederland is moeilijk in te schatten omdat er veel zonder stamboom wordt gefokt. Maar ieder jaar worden er meer honden in het stamboek ingeschreven. Afelopen jaar waren het er meer dan 300! De ASCN is de eerste erkende rasvereniging voor de Australian Shepherds in Nederland. Zij is lid van de georganiseerde kynologie, de Raad van Beheer op kynologisc gebied in Nederland. Wij behartigende belangen van het ras door in verenigingsvorm actief liefhebbers en fokkers bijeen te brengen en hebben onze inbreng in het gezondheidsbeleid van de georganiseerde kynologie.Jaarlijks zijn er regelmatig evenementen, er wordt een kampioensclubmatch georganieerst, (behendigheids)wedstrijden, workshops en andere evenmenten

moving spiritDaarnaast zijn er jaarlijks meerdere inventarisatiedagen waar in nederland geboren jonge honden en importhonden worden uitgenodigd voor een inventarisatie. Die bestaat uit een vriendelijke gedragstest en exterieurkeuring. Daarmee krijgen wij een goed inzicht in de staat en kwaliteit van het ras. deelname aan inventarisatie is een onderdeel van het fokbeleid.

Naast de ledenvergadering is er ook regelmatig fokkersoverleg waarbij fokkers en leden worden uitgenodigd om het fokbeleid verder vorm te geven. Belangrijk is het clubblad, hierin staat veel nieuws, bestuursmededelingen, keurmeesterverslagen, de agenda en nog veel meer! Leden ontvangen het clubblad vier keer per jaar gratis. U wordt definitief lid indien u de contributie heeft betaald en indien binnen veertien dagen ná publicatie in het clubblad géén bezwaar tegen uw lidmaatschap wordt gemaakt

Pupinformatie

FlashNesten van fokkers die lid zijn van de vereniging en die voldoen aan de eisen van het fokreglementen het pupinforeglement kunnen pupinformatie krijgen van hun nesten. Een onderdeel hiervan is ondersteuning van de Fokadviescommissie en een nestbezoek waarbij de pups worden beoordeeld. Het fok- en pupinfobeleid van de vereniging wordt nader uitgelegd bij het hoofdstuk pupinformatie.

Lees meer: Pupinformatie

Bestuur

Logo Lid van RvB Horizontaal RGB Basis
logo-FCI


De Vereniginglogo ascn 2016 web

De ASCN is een erkende rasvereniging, lid van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland. Ze is zo ook onderdeel van de FCI,

 

Het bestuur van de ASCN heeft de volgende samenstelling:

Neem voor vragen of opmerkingen alstublieft contact met ons op via: het contactformulier

Lees meer: Bestuur

Fokreglement

Het Rasspecifiek Fokreglement voor het ras Australian Shepherd is een belangrijk middel van de vereniging om de belangen van het ras Australian Shepherd te behartigen. Dit is één van de hoofddoelen van onze rasvereniging. Ons rasspecifieke fokreglement wordt goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de ASCN. Voorafgaand hieraan vindt altijd overleg met de fokkers plaats.

Lees meer: Fokreglement

Lidmaatschap

Iedere vereniging drijft op haar leden en haar vrijwilligers. Wilt u het mede mogelijk maken dat we voor de belangen en de gezondheid van ons ras opkomen? Wordt dan lid!

Lees meer: Lidmaatschap

Herplaatsing: ARF


Helaas gaat het niet altijd goed tussen baas en hond of kan een hond niet langer in een gezin of bij zijn baas blijven. Het kan dan uiteindelijk noodzakelijk zijn om een nieuwe baas voor de hond te zoeken. Veelal lukt dit binnen de kennissenkring en kan de hond een nieuwe start maken.

Lees meer: Herplaatsing: ARF

Subcategorieën