Bestuursbesluit distichiasis

22 feb 2018

In 2017 is tijdens de ALV van de Australian Shepherd Club Nederland, naar aanleiding van het nieuwe advies van de European College of Veterinary Ophthalmologists (ECVO), besloten tot een wijziging van ons Vereniging Fok Reglement (VFR) met betrekking tot het fokken met honden die aan de aandoening distichiasis lijden.

Honden die de uitslag distichiasis “gering” zouden krijgen, mogen toch worden ingezet voor de fokkerij, mits de partner van het betreffende fokdier vrij is van deze aandoening.

Thans is echter gebleken dat de ECVO in haar formulieren niet aangeeft of er sprake is van een geringe of middelmatige afwijking. Er wordt slechts aangegeven of er sprake is van een ernstige (severe) afwijking. Nu de ECVO geen onderscheid maakt in de zwaarte van de aandoening en slechts de ernstige gevallen aanvinkt, ligt het in de rede het VFR tijdens de volgende ALV aan te passen met dien verstande dat de huidige tekst:

“Een ouderdier met een ECVO-ooguitslag “distichiasis gering” mag voor de fokkerij worden ingezet mits de partner van het betreffende fokdier vrij is van deze aandoening” wordt vervangen door de nieuwe tekst: “Een ouderdier met een ECVO-ooguitslag “distichiasis niet vrij” mag voor de fokkerij worden ingezet mits op het formulier niet is aangevinkt dat er sprake is van een ernstige (severe) afwijking en de partner van het betreffende fokdier vrij is van deze aandoening.”

Fokaanvragen voorafgaand aan de eerstvolgende ALV zullen in de geest van de onlangs gedane aanpassing worden beoordeeld, hetgeen inhoudt dat wij zullen voorsorteren op de aanpassing van het VFR en honden die niet de ECVO-ooguitslag “distichiasis ernstig of severe” hebben, toelaten tot de fokkerij, mits de partner van het betreffende fokdier vrij is van deze aandoening.