Bestuursleden

Rachel Dijkhorst-Noij

Voorzitter

voorzitter@ascn.nl
aftredend in 2019

Huib van Dis

Penningmeester

penningmeester@ascn.nl
aftredend in 2021

Karin Dekker

Eerste Secretaris

secretaris@ascn.nl
aftredend in 2018

Saskia Snoeck

Bestuurslid

info@ascn.nl
aftredend in 2019

Monique du Bois

Bestuurslid

evenementen@ascn.nl
aftredend in 2020

Margreet van der Zijden

Tweede Secretaris

secretaris@ascn.nl
aftredend in 2019

Sandra van Aggelen

Bestuurslid

inventarisatiedag@ascn.nl
aftredend in 2018

Commissies

Informatie

Algemene vragen en alle overige vragen / communicatie

info@ascn.nl

Evenementen

Vragen over alle door de ASCN georganiseerde evenementen

evenementen@ascn.nl

Fok Informatie Commissie (FIC)

Fokaanvragen, communicatie over gezondheidsaspecten

fic@ascn.nl

Ledenadministratie

Voor het registreren van nieuwe leden

ledenadministratie@ascn.nl

Inventarisatiedagen

Alle info en inschrijven voor de inventarisatiedagen

inventarisatiedag@ascn.nl

ZooEasy

Beheerder

ascn.rasdata@outlook.com

Clubblad

Redactie

redactie@ascn.nl