Bestuursleden

Rachel Dijkhorst-Noij

Voorzitter

Aftredend in 2019
voorzitter@ascn.nl

Mandy de Haan

Penningmeester

Aftredend in 2020
penningmeester@ascn.nl

Karin Dekker

Eerste Secretaris

Aftredend in 2018
secretaris@ascn.nl

Margreet van der Zijden

Tweede Secretaris

Aftredend in 2019
secretaris@ascn.nl

Saskia Snoeck

Bestuurslid

Aftredend in 2019
info@ascn.nl

Monique du Bois

Bestuurslid

Aftredend in 2020
evenementen@ascn.nl

Sandra van Aggelen

Bestuurslid

Aftredend in 2018
inventarisatiedag@ascn.nl

Commissies

Informatie

Algemene vragen en alle overige vragen / communicatie

info@ascn.nl 

Fok Informatie Commissie (FIC)

Fokaanvragen, communicatie over gezondheidsaspecten

fic@ascn.nl

Clubblad

Redactie

redactie@ascn.nl

Evenementen

Vragen over alle door de ASCN georganiseerde evenementen

evenementen@ascn.nl

Inventarisatiedagen

Alle info en inschrijven voor de inventarisatiedagen

inventarisatiedag@ascn.nl

Ledenadministratie

Voor het registreren van nieuwe leden

ledenadministratie@ascn.nl