Bestuursleden

Rachel Dijkhorst-Noij

Voorzitter

voorzitter@ascn.nl
aftredend in 2019

Mandy de Haan

Penningmeester

penningmeester@ascn.nl
aftredend in 2020

Karin Dekker

Eerste Secretaris

secretaris@ascn.nl
aftredend in 2018

Margreet van der Zijden

Tweede Secretaris

secretaris@ascn.nl
aftredend in 2019

Saskia Snoeck

Bestuurslid

info@ascn.nl
aftredend in 2019

Monique du Bois

Bestuurslid

evenementen@ascn.nl
aftredend in 2020

Sandra van Aggelen

Bestuurslid

inventarisatiedag@ascn.nl
aftredend in 2018

Commissies

Informatie

Algemene vragen en alle overige vragen / communicatie
info@ascn.nl 

Fok Informatie Commissie (FIC)

Fokaanvragen, communicatie over gezondheidsaspecten
fic@ascn.nl

Clubblad

Redactie
redactie@ascn.nl

Evenementen

Vragen over alle door de ASCN georganiseerde evenementen
evenementen@ascn.nl

Inventarisatiedagen

Alle info en inschrijven voor de inventarisatiedagen
inventarisatiedag@ascn.nl

Ledenadministratie

Voor het registreren van nieuwe leden
ledenadministratie@ascn.nl