Bestuursleden

Rachel Dijkhorst-Noij

Voorzitter

voorzitter@ascn.nl
aftredend in 2022

Huib van Dis

Penningmeester

penningmeester@ascn.nl
aftredend in 2020

Karin Dekker

Eerste Secretaris

secretaris@ascn.nl
aftredend in 2021

Saskia Snoeck

Bestuurslid

info@ascn.nl
aftredend in 2022

Monique du Bois

Bestuurslid

evenementen@ascn.nl
aftredend in 2020

Margreet van der Zijden

Tweede Secretaris

secretaris@ascn.nl
aftredend in 2022

Sandra van Aggelen

Bestuurslid

inventarisatiedag@ascn.nl
aftredend in 2021

Commissies

Informatie

Algemene vragen en alle overige vragen / communicatie

Evenementen

Vragen over alle door de ASCN georganiseerde evenementen

Fok Informatie Commissie (FIC)

Fokaanvragen, communicatie over gezondheidsaspecten

Ledenadministratie

Voor het registreren van nieuwe leden

Inventarisatiedagen

Alle info en inschrijven voor de inventarisatiedagen

ZooEasy

Beheerder

Clubblad

Redactie