Instemming met aanpak persoonlijke gegevensbescherming

18 mei 2018

Vandaag, 18 mei 2018, heeft het bestuur alle leden een mail gestuurd in verband met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wet. Hieronder de tekst van de mail die verstuurd is.

Geacht lid van de Australian Shepherd Club Nederland (ASCN),

Vanaf 25 mei 2018 treedt een nieuwe privacy wet in werking: de AVG (algemene verordening gegevensbescherming). Deze wet komt in de plaats van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens, de WBP. Op basis van die nieuwe wet heeft u te allen tijde het recht om de gegevens in te zien die over u in de ledenadministratie en andere bestanden van de ASCN worden bewaard. Mocht u daar behoefte aan hebben zal die informatie worden aangepast of verwijderd. Contact hierover kunt u opnemen met de penningmeester, die binnen het bestuur verantwoordelijk is voor het beheer van de gegevens van onze leden.

Vanaf 25 mei 2018 heeft onze vereniging een documentatieplicht. Dit houdt in dat het bestuur van ASCN met documenten moeten kunnen aantonen dat zij juiste, organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen. Het bestuur zal er op toezien dat allen die persoonlijke gegevens verwerken (zoals ledenadministratie, redactie, commissiesecretarissen, web applicator en anderen die namens het ASCN bestuur gegevens verwerken) dat met grote zorgvuldigheid doen.

Dit betekent dat het verspreiden van persoonlijke gegevens uitsluitend gecontroleerd zal plaatsvinden en dat die gegevens alleen gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Het betreft: namen, (email)adressen, telefoonnummers, informatie over uw hond(en) etc.

Het betekent ook dat het bestuur formeel ieders toestemming nodig heeft en een register moet aanleggen om:

  • naam en adresgegevens door te kunnen geven aan de verzender van ons verenigingsblad de Aussie Post en aan de Raad van Beheer, voor het bepalen van onze afdracht;
  • namen, (email) adressen en (mobiele) telefoonnummers van deelnemers aan ASCN activiteiten door te geven aan de organisator van een activiteit, zodat deelnemers bereikt kunnen worden;
  • foto’s van onze activiteiten openbaar te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door plaatsing op onze website, of als verslag van een activiteit op onze facebookpagina of in de Aussie Post.

 

Het bestuur van de ASCN vraagt u daarom formeel te reageren door middel van een antwoord op deze email met:

Ja, ik ga akkoord met de door het bestuur van de ASCN voorgestelde aanpak van het beheer van mijn persoonlijke gegevens
of
Nee, ik ga niet akkoord met de door het bestuur van de ASCN voorgestelde aanpak van het beheer van mijn persoonlijke gegevens

Zonder tegenbericht voor 10 juni a.s., moet het bestuur van de ASCN er vanuit gaan, dat u bezwaar heeft tegen de voorgestelde aanpak.

Wanneer u niet akkoord gaat met ons voorstel en wanneer u niet reageert houd dit concreet in dat we uw gegevens niet door kunnen geven aan de verzender van de Aussie Post en dat u ons verenigingsblad in de toekomst niet meer zult ontvangen.

We vernemen graag uw antwoord voor 10 juni a.s.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Australian Shepherd Club Nederland

Mocht u deze email niet ontvangen hebben stuurt u dan een email naar [email protected] met daarin uw naam en adres gegevens en de tekst:
Ja, ik ga akkoord met de door het bestuur van de ASCN voorgestelde aanpak van het beheer van mijn persoonlijke gegevens
of
Nee, ik ga niet akkoord met de door het bestuur van de ASCN voorgestelde aanpak van het beheer van mijn persoonlijke gegevens