Australian Shepherd Club Nederland ASCN

De Rasvereniging voor de Australian Shepherd in Nederland

inschrijfformulier KCM

AUSTRALIAN SHEPHERD CLUB NEDERLAND

Kampioensclubmatch met toekenning van dubben CAC van de Raad van Beheer
Datum: zondag 18 juni 2017
Plaats: terrein Utrechtse Rashonden Vereniging
Burgemeester Norbruislaan 680, 3555 EZ Utrecht

Keurmeester: Mw. Karen Gilliland (Noord Ierland)

De inschrijving voor deze show sluit op 28 mei 2017 of zoveel eerder wanneer het maximum aantal inschrijvingen is bereikt.
De organisatie behoudt zich het recht voor een tweede keurmeester uit te nodigen voor de klassen baby, puppy of veteranenklasse indien de inschrijving hier aanleiding toe geeft.


 

proplandog D eze show is mede mogelijk dankzij onze sponsors Pro Plan

  let op! het formulier kan (nog) niet goed worden ingevuld vanaf de iphone of android phone.

Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
* Vereiste informatie.
Persoonsgevens
Naam * geef hier de naam op waarmee u met ons wilt communiceren
Email adres * vul hier het email adres in waarmee u met ons wilt communiceren
Adres * Vul hier het adres in waarmee gecorrespondeerd moet worden. Als de eigenaar van de hond een ander naam/adres heeft kunt u dat later invullen
Postcode en Plaats * Vul hier de postcode en plaats in
Land Vul hier het land in
telefoonnummer:
Heeft reeds eerder honden ingeschreven * Als u reeds eerder een hond heeft ingeschreven, graag aangeven!
Gegevens Hond
Naam hond * vul hier de naam van de hond in. Let op, u kan hier alleen erkende kampioenschapstitels opgeven.
Stamboomnummer Hond * Vul hier het stamboomnummer van uw hond in. Inclusief het voorvoegsel. <br/>LET OP, alleen officiële FCI stambomen worden geaccepteerd
Kopie stamboom hond upload hier de stamboom van de hond. daarmee kunnen wij eenvoudig de ingevoerde gegevens controleren. <br/>tip: u kunt de stamboom eenvoudig converteren op http://www.freepdfconvert.com/
import uit: indien een import hond, hier het land van herkomst invullen
Reu/Teef *
geboortedatum * 1000
Naam vaderhond * vul hier de naam van de vader van uw hond in (zie ook op de stamboom)
Naam Moederhond * Vul hier de naam van de moeder van uw hond in
Fokker * fokker van de hond
Eigenaar *
Mede-Eigenaar (wanneer relevant) vul hier de eventuele mede eigenaar in
Opmerking-correspondentieindien het correspondentieadres afwijkt van de eigenaar van de hond, geef dat dan hier op. In de catalogus wordt het naam/adres van de eigenaar opgenomen.
Hond gecoupeerd in land van herkomst * Let op, conform het KR is het alleen toegestaan om deel te nemen indien dit plaats heeft gevonden in een land waar dit is toegestaan. U dient hiervan een bewijsdocument toe te voegen!
Hond is gecoupeerd om medische redenen * Let op, conform het KR is het alleen toegestaan om deel te nemen indien dit door een erkende instantie wordt bevestigd. U dient hiervan een bewijsdocument toe te voegen!
Hond is een natuurlijke kortstaart (NBT) * Let op, conform het KR is het alleen toegestaan om deel te nemen indien dit wordt bevestigd dooreen erkende dierenarts of organisatie. U dient hiervan een bewijsdocument toe te voegen!
Bewijsdocument NBT/gecoupeerd/Medisch
Inschrijving
Klasse *
bewijsmiddel kamp. klas indien u uw hond ingeschreven wilt hebben in de kampioensklas dient u hier een bewijs van mee te zenden. zonder dit bewijs wordt uw hond ingeschreven in de open klas. hierover wordt niet gecommuniceert, het is uw verantwoording het kampioenschapscertificaat aan te leveren!
Extra Klassen schrijf hier in voor de extra klassen, u kunt meerdere selecties maken
Koppelklas LEDEN (10,00)
KoppelklasNIET LEDEN (15,00)
Nakomelingenklas LEDEN (10,00 (ouder & 3-5 nakomelingen)
NakomelingenklasNIET LEDEN (15,00 (ouder & 3-5 nakomelingen)
Fokkersgroep LEDEN (10,00) (3-5 honden van dezelfde fokker)
Juniorhandling (handler 8-16 jaar)
Peewee Handling (3-8 jaar)
Fokkersgroep NIET LEDEN (15,00) (3-5 honden van dezelfde fokker)

De kosten voor het inschrijven van de eerste en tweede hond zijn:

voor Leden van de ASCN:

baby en puppyklas: 15,00 per hond, overige klassen: 35,00 per Hond

Niet-Leden van de ASCN:

baby en puppyklas: 20,00 per hond, overige klassen: 40,00 per Hond

voor iedere derde volwassen hond (niet-baby of puppy) geldt een korting van 5,00.

Kosten inschrijving hond * Eerste en tweede volwassen hond: 35,-- voor leden, 40,-- voor niet leden<br/>puppy/babyklas: 15,00 voor Leden; 20,00 voor Niet-leden <br/>Vanaf 3 honden 5,00 korting per hond. deze kan u in het volgend veld aanvinken.
korting ivm derde of meerdere hond Elke derde en volgende hond en meer, van dezelfde eigenaar, krijgt € 5,00 korting, met uitzondering van de klassen baby en puppy, koppel, nakomelingen en fokkersklas
bankrekening nummer: vul hier het bankrekening in waarvan betaald gaat worden.

Overige activiteiten:

  • Advertentie in de catalogus: halve pagina 25 euro, hele pagina 40 euro

SPONSORING

Ook dit jaar kunt u weer een klasse sponsoren, dit maakt deze gezellige dag extra feestelijk! U kunt op dit formulier de klasse(n)aankruisen die u wilt sponsoren. Voor de eerste vier plaatsingen kunt u dan een leuke attentie kopen We vragen u om op de presentjes uw (kennel)naam te vermelden en de klasse waarvoor het bedoeld is. Zo kunnen wij iedereen laten weten wie deze attenties geschonken heeft. Tevens wordt uw sponsoring in de catalogus vermeld. Op de dag zelf kunt u uw attenties afgeven in de ring waar de gesponsorde klasse wordt gekeurd.

Extra's
Advertentie 1/2 pagina (25 euro)
Advertentie 1/1 pagina (40 euro)
Sponsoring klasse
Sponsoring klasse Reuen:
Sponsoring klasse Teven:
totaalbedrag: geef hier het totaalbedrag van alle inschrijvingen weer (inschrijving+extra's)

Sponsoring Klas: De sponsoring van de klas is dit jaar verandert.
Wij u om voor iedere plaatsing (1 t/m 4) iets leuks mee te nemen om uit te reiken aan de geplaatsten. Dit kan van alles zijn, leef u uit!

Uw sponsoring wordt opgenomen in de catalogus en op de website.

 

Reeds gesponsord:

 

reu

teef

Baby Klas  nog beschikbaar nog beschikbaar
Puppy Klas nog beschikbaar nog beschikbaar 
Jeugd Klas Chiësvar's  Aussies (M. du Bois) Chiësvar's  Aussies (M. du Bois)
Tussen klas nog beschikbaar nog beschikbaar
Open Klas nog beschikbaar nog beschikbaar
Fokkers Klas nog beschikbaar nog beschikbaar
Kampioens Klas nog beschikbaar nog beschikbaar
Veteranen klas nog beschikbaar nog beschikbaar

Beste Nederlands gefokte hond: nog beschikbaar

Fokkerijklasse: 

Nakomelingenklas: nog beschikbaar

Koppelklas: nog beschikbaar

Beste Baby: nog beschikbaar

Beste Puppy: nog beschikbaar

Beste Veteraan: 

Beste Reu en Reserve Beste Reu : ASCN

Beste Teef  en Reserve Beste Teef : ASCN

Clubwinnaar: ASCN

 

Let op:

Ondergetekende (eigenaar) verklaart dat:

  • Voor zover hem/haar bekend de door hem/haar ingeschreven hond gedurende de laatste 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter, in het bijzonder te vrezen valt. Hij/zij verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden indien de aangegeven omstandigheden zich voor de wedstrijd nog mochten voordoen.
  • Hij zich door het inzenden van dit formulier onderwerpt aan de bepalingen van de statuten en de reglementen van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied en aan de bijzondere voorwaarden van het tentoonstellingsreglement.
  • De ingeschreven hond, indien geboren na 30 april 1989 of in het buitenland, nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, of geboren na 1 oktober 1996 in welk land dan ook, niet aan de oren is gecoupeerd.
  • De ingeschreven hond niet aan de staart gecoupeerd is en in Nederland geboren is na 30 september 2001 (per 1 januari 2005: na 30 augustus 2001) of in het buitenland geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden.
  • Het volledige tentoonstellingsreglement is HIER te vinden

Daarnaast wijzen wij u met nadruk op het volgende:

Uw hond dient volledig en afdoende ingeent te zijn. Dit dient aangetoond te kunnen worden door middel van een volledig en deugdelijk ingevuld Europees dierenpaspoort.

Correspondentie en bewijsmiddelen als stambomen, staartverklaringen en kampioenschapscertificaten kunnen ook worden toegezonden aan: clubmatch@ascn.nl of gefaxt worden naar:+31 84-8320466. Tentoonstellingssecretariaat: Bosch 17B; 3331GA Zwijndrecht.

Let op voor exposanten die ingeschreven hebben voor de baby of puppyklas. Als de hoeveelheid te keuren honden te groot wordt, worden de babies en de puppies gekeurd door een andere (aspirant) keurmeester. Op die manier kunnen de babies en de puppies rustig gekeurd worden en hoeft er niet gehaast te worden. Wij zullen u direct hiervan op de hoogte stellen indien we die keuze maken. Het is echter geen reden om uw baby of puppy terug te trekken.

Ik accepteer de algemene voorwaarden *
in