Inventarisatiedagen

Een belangrijk onderdeel van het fokbeleid van de ASCN zijn de inventarisatiedagen. We organiseren zo’n 3 inventarisatiedagen per jaar. Tijdens deze dagen krijgen de deelnemende honden een gedragstestje en een exterieur keuring. Daarmee krijgt de vereniging een goed beeld van de bouw en het gedrag van de in Nederland gefokte honden en de uit het buitenland geïmporteerde honden.

Voor wie?

Alle honden van Nederlandse eigenaren die een nestje willen fokken binnen het fokreglement van de ASCN moeten tijdens één van deze inventarisatiedagen gekeurd worden om te controleren of zij geen fok uitsluitende fouten hebben.

Daarnaast nodigt de ASCN fokkers en de door hen gefokte nesten binnen het verenigingsfokreglement uit op de inventarisatiedagen. Op deze manier probeert de ASCN zoveel mogelijk gegevens over het gedrag en exterieur te verzamelen van de in Nederland geboren en/of woonachtige Australian Shepherds. Omdat honden uit een nest gelijk uitgenodigd worden, krijgen we ook een goed beeld van het gehele nest. Dit is in het belang van de fokkerij in zijn algemeenheid en om aan een goede toekomst voor het ras te kunnen werken.

Voor de fokker is dit tevens een mooie gelegenheid om te kijken wat er uit een bepaalde combinatie geboren is. Tijdens de inventarisatiedag zal iedere hond afzonderlijk eerst een gedragstestje ondergaan, daarna wordt het exterieur bekeken en beschreven. Om zo veel mogelijk honden te kunnen bekijken en inventariseren, stellen wij het zeer op prijs als zo veel mogelijk honden meedoen!

Het is vaak een heel gezellige en ontspannen dag, een soort van reünie, met de nestgenoten en (één van) de ouderdieren. Een weerzien tussen broertjes en zusjes.

Wat gebeurd er tijdens een inventarisatiedag?

Gedragstest

Tijdens de inventarisatiedag nemen we een gedragstest af bij de hond. De testleider praat je samen met je hond door het gedragstest heen. Hij of zij verteld precies wat je wel en niet mag doen.
Tijdens de gedragstest observeren van het gedrag van de hond aan de hand van een aantal situaties waarin we hem/haar brengen. je bent als eigenaar voortdurend bij je hond en ziet wat er gebeurd.
De hond mag schrikken! In sommige gevallen zou het zelfs vreemd zijn als de hond niet schrikt. Waar vooral naar gekeken wordt is hoe de hond hersteld nadat hij/zij geschrokken is.
Als laatste onderdeel van de gedragstest wordt er aan je gevraagd om te gaan spelen met je hond. Neem hiervoor een favoriet speeltje van de hond mee.

Nadat alle honden van het nest de gedragstest individueel afgelegd hebben, maken de gedragskeurmeesters ook nog een verslag over het gehele nest en wordt er uitleg gegeven over wat er gezien is tijdens de test.

Exterieur keuring

Na de gedragstest wordt je hond gekeurd op zijn/haar uiterlijk. De exterieur keurmeester zal je vragen de hond te laten staan zodat hij/zij er aan alle kanten omheen kan lopen en de hond goed kan bekijken. De exterieur keurmeester zal de hond ook bevoelen, omdat een aantal dingen vanwege de dikke vacht van een Aussie niet te zien zijn. Omdat de keurmeester de hond gaat bevoelen is het onverstandig om de hond tijdens de inventarisatiedag een tuig om te laten hebben.
De exterieur keurmeester zal je ook vragen om een driehoek met je hond in draf te lopen, waarbij de hond aan de binnenkant loopt zodat de keurmeester het gangwerk goed kan bekijken. Tevens zal er gevraagd worden om van de keurmeester af en weer terug te komen lopen met de hond in draf.

Net als bij de gedragstest worden de honden van een nest eerst individueel gekeurd en maken de keurmeester een verslag over het gehele nest wat weer uitgelegd zal worden.

Fotograaf

Tot slot wordt er een foto gemaakt van je hond. De fotograaf zal je vertellen in welke pose zij de hond graag wil fotograferen. Als weer alle honden van een nest individueel gefotografeerd zijn wordt, er een groepsfoto van het nest gemaakt.

Mocht je iets niet begrijpen tijdens de dag, vraag het dan vooral aan onze medewerkers!
Tijdens een inventarisatiedag kan een hond nog slagen, nog zakken! Het enige wat de hond tijdens deze dag niet mag doen is bijten. Na afloop van de dag ga je met 2 keurverslagen naar huis en met nog altijd de mooiste en liefste Aussie!